Általános szerződési feltételek

I.                  Bevezető rendelkezések 

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amennyiben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek az IIMCE, spol. s.r.o-val mint szolgátatóval (a továbbiakban: Szolgáltató)

Üzemeltetői adatok:

 • Cégnév: IIMCE, spol. s r.o.
 • Székhely: Brünn - Brno, Příkop 843/4, 602 00, Cseh Köztársaság
 • Adószám: CZ60698276
 • Cégjegyzékszám: 60698276
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság (cégbíróság):  Brünni Kerületi Bíróság, C szakasz, 14418 ügyiratszám alatt.
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: info.hu@ablakok-most.hu
 • Telefonos elérhetőség: +361 8001340
 • Számlaszám: 18400010-10000231-13597608 (IBAN = HU92 1840 0010 1000 0231 1359 7608
  SWIFT = OBKLHUHB)
 • A tárhelyszolgáltató adatai:

Web4U s.r.o.
Korunní 2569/108, Vinohrady
101 00
Praha 10

Cégjegyzékszám: 17311501
Adószám: CZ17311501

Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák azt az esetet, amikor a Vásárló a www.ablakok-most.hu (a továbbiakban: Weboldal) webáruházból rendel, ilyen esetekben az IIMCE, spol. s.r.o - val, mint eladóval kerül üzleti kapcsolatba, mivel a webáruházat ez a cég működteti.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

II.                Felhasználói fiók

 

2.1    A Vásárló a Weboldalon elvégzett regisztrációja alapján hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A Vásárló a saját felhasználói felületéről (a továbbiakban: felhasználói fiók) hozhat létre megrendelést. Amennyiben a Webáruház webes felülete lehetővé teszi, a Vásárló regisztráció nélkül is leadhatja megrendelését közvetlenül a Weboldal felületén.

 

2.2    A Vásárló a weboldalon történő regisztrációkor és a megrendelés leadásakor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vásárló köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat bármilyennemű változás esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

 

2.3    A felhasználói fiókhoz való hozzáférés a felhasználónév és jelszó megadása után lehetséges. A Vásárló köteles a felhasználói fiókjához tartozó információkat bizalmasan kezelni.

 

2.4    A Vásárló nem jogosult a felhasználói fiókja használatát harmadik személyeknek engedélyezni.

2.5     A Szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, amennyiben a Vásárló több mint 12 hónapja nem használta, vagy ha a Vásárló megszegi az adásvételi szerződésből (ideértve az Általános szerződési feltételeket) vállalt kötelezettségeit.

 

2.6    A Vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók egyes esetekben nem elérhető, különös tekintettel a Szolgáltató hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása.

 

 

III.              Rendelés adatainak megadása

 

3.1    A weboldalon szereplő termékek tulajdonságainak leírása tájékoztató jellegű.

 

3.2    Az áruház webes felülete tartalmazza az információkat a termékekről, beleértve az egyes termékek árát és a termék visszaküldésének költségeit, amennyiben ezek a termékek a jellegüknél fogva nem küldhetek vissza postai úton. A termékek és szolgáltatások árai az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat tartalmazzák. A termékek árai addig érvényesek, míg a weboldalon fel vannak tüntetve. Ezen rendelkezés nem korlátozza a szolgátató azon lehetőségét, hogy egyéni megállapodás alapján kössön adásvételi szerződést.

 

3.3    A termékek csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről a weboldalon található bővebb információ, melyek kizárólag Magyarország területén belül való szállítás esetében érvényesek.

 

3.4    A termék(ek) megrendeléséhez a vásárló kitölti a megrendelőlapot a weboldal felületén. A megrendelőlap a következő információkat tartalmazza:

 

-         a megrendelt termékek listája (a megrendelni kívánt terméket a Vásárló berakja a weboldalon található kosárba)

-         a termék vételárának fizetési és szállítási módja

-         a szállítással kapcsolatos költségek

 

3.5    A megrendelés elküldése előtt a Vásárlónak lehtősége nyílik átellenőrizni és megváltoztatni a megadott adatokat. A Vásárló a megrendelést  a "Megrendelés elküldése " gombra kattintva küldi el a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a megrendelésben megadott adatokat helyesnek tekinti. A Szolgátató a megrendelés kézhezvételét haladéktalanul visszaigazolja a Vásárlónak e-mailben, a felhasználói felületen vagy a megrendelésben megadott e-mail címre.

 

3.6    A Szolgáltató a megrendelés jellegétől függően (a termékek mennyisége, vételár, becsült szállítási költség) jogosult a megrendelés további visszaigazolását kérni (írásban vagy telefonon).

 

3.7    A szerződés a megrendelést visszaigazoló e-mail kézbesítésével jön létre. A Vásárló törölheti megrendelését mindaddig, míg az a fuvarozó társaságnak nem került átadásra. A Vásárló a megrendelése lemodásáról a +361 8001340- os telefonszámon vagy e-mailben, az info.hu@ablakok-most.hu e-mail címre küldött üzenetben értesítheti a Szolgáltatót.

 

3.8    A Vásárló az adásvételi szerződés megkötésekor hozzájárul a telekommunikációs eszközök használatához. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vásárló esetleges telekommunikációval kapcsolatos költségeit (internetkapcsolat költsége, telefonhívások költsége) a Vásárló fizeti, ezek a költségek nem emeltdíjasak.

 

 

IV.              Méretre gyártott termékek

 

4.1    Amennyiben a Vásárló méretre gyártott nyílászárót vagy tartozékot (reluxa, ablakpárkány, szúnyogháló) szeretne vásárolni, köteles megadni a termék tulajdonságait és jellemzőit, melyek alapján a Szolgátató a terméket legyártja. Általában ezek a jellemzők az anyag, a méretek és a szín.

 

4.2    A méretre gyártott termékek esetében a szerződés érvényessége az előleg vagy a teljes összeg kifizetésével keletkezik.

 

 

4.3    A szállítási idő 5-9 hét közé tehető. A Szolgáltató egyes esetekben meghosszabíthatja ezt a határidőt, amiről haladéktalanul értesíti a Vásárlót. Amennyiben a vásárló a Szolgáltató felhívása után 30 nappal megtagadja a mátretre gyártott termékek átvételét, úgy köteles a termékek vételárával megegyező kötbért kifizetni a Szolgáltatónak.

 

4.4    Méretre gyártott termékek esetében a termékek egyedi, személyre szabott terméknek minősülnek, amely esetben a A KORMÁNYRENDELET 29.§ (1) BEKEZDÉS C) PONTJA ALAPJÁN ELÁLLÁSI JOG NEM ILLETI MEG A VÁSÁRLÓT.

 

V.                A termékek ára és fizetési feltételek

 

5.1    termékek és árát és szállítással kapcsolatos költségeket a Vásárló a következő módom térítheti meg:

-         készpénzben a Szolgáltató telephelyén, ABLAKOK - MOST - OKNA HNED, Vintrovna 262/9 664 41 Popůvky (Popůvky, Vintrovna 262/9) címen (plusz költség nélkül) ;

-         utánvéttel a Vásárló által megadott helyen történő átvételkor 2 743,20 Ft ;

-         banki átutalással a Szolgáltató bankszámlájára: 18400010-10000231-13597608

(IBAN = HU92 1840 0010 1000 0231 1359 7608 SWIFT = OBKLHUHB) (plusz költség nélkül);

-         bankkártyával (plusz költség nélkül)

 

5.2    A  Vásárló a vételárral együtt köteles megtéríteni a termék csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a Szolgáltató számára a megállapodás szerinti összegben,

 

5.3    A Szolgáltató nem kér előleget vagy a termékek árának előre megtérítését. Ez a pont nem érvényes abban az esetben, ha a Vásárló a banki átutalás vagy bankkártyás fizetés opciót választja (lásd: 5.1), valamint a méretre gyártott termékek esetében, ahol a gyártás az előleg jóváírása után kezdődik.

 

 5.4    A készpénzes vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén (banki átutalással vagy bankkártyával) a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt (5) napig érvényes.

 

5.5    A banki átutalás vagy bankkártyás fizetés esetén a Vásárló köteles megadni a megrendelése azonosítószámát. Ezen fizetési módoknál a Vásárló fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vételár a Szolgáltató számlájára jóváíródik.

 

5.6    A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények nem kombinálhatóak egymással.

 

 

5.7    Amint az általános jogszabályok előírják, a Szolgáltató az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről számlát állít ki a vásárlónak. A Szolgáltató ÁFA fizető. A számlát a termékek árának kifizetése után a Szolgátlató elektronikus formában küldi el a Vásárló e-mail címére.

 

VI.              Elállási jog

 

6.1    Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

 

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést a Szolgáltatóval.

 

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és e körben köt szerződést  a Szolgáltatóval. Amennyiben a Vállalkozó a rendelés leadásakor az ablakok-most.hu oldalán, kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

6.2    A Fogyasztó indokolás nélkül jogosult a szerződéstől 30 napon belül elállni, mely időtartam a termék(ek) kézbesítésének napjától számítódik. Amennyiben a Fogyasztó akként dönt, hogy a fentiekben meghatározott időszakban eláll a szerződéstől, a Fogyasztó köteles a terméket az ABLAKOK MOST részére és címére egy egyértelmű nyilatkozattal együtt (amely lehet a kitöltött űrlap, vagy a minta elállási nyilatkozat, vagy más egyértelmű elállási nyilatkozat) visszaküldeni, amiben megjelöli a szerződéses dokumentum számát és megadja a bankszámlaszámát (IBAN formátumban). A számlaszámon túl a számlatulajdonos nevének megadása is szükséges. Ezen információk birtokában tudjuk a leggyorsabban feldolgozni az elállást. Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy részére a szerződés szerint a termék(ek)ért kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 14 napon belül, a szerződésben megjelölt fizetési módon a Szolgáltató visszafizeti.  Az elállási nyilatkozatban az elállás okát nem kötelező megjelölni.

 

6.3    Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy a Fogyasztó az ABLAKOK MOST által kiszállított termékeket a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 30 napon belül visszaküldeni a Szolgáltató részére. A termékek visszaküldésével kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéstől való elállás esetén), illetve amennyiben a termék jellege a szokásos postai szállítástól eltérő visszaszállítást igényel (és amennyiben a szerződéstől való elállásra nem az üzletkötés helyszínén kerül sor) a Vásárló téríti meg.

 

6.4    A Fogyasztó a termékeket teljes egészében (azaz a kiszállított tartozékokkal, alkatrészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában (ha lehetséges) és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta.

 

6.5    A Vállalkozók a jogszabályokban foglalt kivétellel, csak a Szolgáltató jóváhagyásával állhatnak el a szerződéstől.

 

6.6    A méretre gyártott termékek (saját méretre gyártott ablak és ajtó, reluxa, ablakpárkány, szúnyogháló, soroló és toktoldó profil) esetében, a termékek egyedi, személyre szabott terméknek minősülnek, amely esetben a A KORMÁNYRENDELET 29.§ (1) BEKEZDÉS C) PONTJA ALAPJÁN ELÁLLÁSI JOG NEM ILLETI MEG A VÁSÁRLÓT.

 

 

6.7    A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a termék ajándékkal együtt került kiszállításra, úgy a Szolgáltató  és a Vásárló között ajándékozási szerződés jön létre, mely szintén megszűnik, ha a Vásárló az elállási jogával élve 30 napon belül eláll az eredeti szerződéstől, így Vásárló köteles a terméket az ajándékkal és egyéb tartozékaival együtt a Szolgáltató részére visszaküldeni.

 

VII.            Szállítás és kézbesítés

 

7.1    A Szolgáltató a megvásárolt és házhozszállítást igénybe vett megrendeléseknél a terméke(ke)t szállítási költség ellenében szállítja ki a Vásárló részére. A szállítás pontos díját a rendszer automatikusan számolja ki a kosárban megadott kézbesítési adatok, valamint a megrendelés terjedelme alapján. A szállítási költséggel terhelt megrendelések esetén a fuvardíjat (szállítási költséget) az Vásárló viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelést összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül.

 

7.2    Amennyiben a Vásárló a megrendeléséhez szállítást igényelt, akkor a Szolgáltató köteles a megrendelésben megadott címre szállítani a termék(ek)et, a Vásárló pedig köteles a megrendelését átvenni a furvarozó társaságtól.

 

 

7.3    Abban az esetben, ha a Vásárló részéről felmerülő okok miatt a megrendelést ismételten, vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a Vásárló köteles a megrendelés ismételt szállításával illetve az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket a Szolgáltatónak megtéríteni.

 

7.4     A megrendelés fuvarozó társaságtól való átvételekor, a Vásárló köteles ellenőrizni a termék(ek) csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a fuvarozót és a Szolgáltatót. A csomagolás látható sérülése esetén a Vásárlónak joga van elutasítani az átvételt.

 

7.5    A Felek további jogait és kötelezettségeit a termék(ek) szállításával kapcsolatban a Szolgáltató külön szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat a Szolgáltató kiadja.

 

7.6    A raktárról elérhető termékeket legkésőbb a megrendeléstől számítva a következő munkanapon átadjuk a fuvarozó társaságnak. Az ABLAKOK MOST a PPL, DHL, Gebrüder Weiss és a GLS fuvarozó társaságokkal szállíttat, akik a megrendelést a feladástól számítva általában 3-5 munkanapon belül kézbesítik.

 

VIII.           Garancia

 

8.1     A Szolgáltató kimondja, hogy az általa eladott termék az átvétel időpontjában:

- rendelkezik a Szolgáltató és Vásárló közt megállapodott jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig a Szolgáltató vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel, valamint a reklámban szereplő tulajdonságokkal.

- a termék alkalmas arra a célra, amelyre a Szolgáltató szerint hivattatott, vagy amelyre az ilyen jellegű termékeket általában használják,

- a termék minőségében és kivitelezésében megfelel az elfogadott mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést az elfogadott minta vagy mintadarab alapján határozták meg,

- az áruk a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban vannak; és

- az áruk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.

 

8.2    Hibás teljesítés: A Ptk. 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 

8.3    Kellékszavatosság: Az  Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákaért, melyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

 

8.4    Termékszavatosság: A Szolgáltató által értékesített termék hibája esetén a Vásárló követelheti  a termék javítását vagy cseréjét. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék kézbesítésétől számított két éven (24 hónapon) belül érvényesítheti. Az Ügyfél a hiba észlelése után köteles azt azonnal a Szolgáltatónak telefonon vagy e-mailben jelenteni.

 

8.5    A Vásárló nem nyújthat be ugyanazon hiba esetén kellékszavatossági és termékszavatossági igényt.

 

8.6    Jótállás: A Szolgáltató a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

 

8.7    A Szolgáltató és Vásárló megállapodása szerint a követelés csak akkor fogadható el jogosnak, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

·        a Vásárló bizonyítja, hogy a terméket  a Szolgáltatótól vásárolta (pl. számla, rendelés visszaigazolása stb. bemutatásával),

·        a hiba részletesen leírásra kerül,

·        a termék rendeltetésszerűen került beépítésre, valamint a Magyarországon alkalmazandó műszaki szabványoknak és biztonsági előírásoknak megfelelően használták vagy alkalmazták,

·        a terméket az előírásoknak megfelelően, szakszerűen használták,

·        a termék nem használható olyan körülmények közt, melyek a jellegüknél fogva kizárják a termék helyes használatát,

·        a hibát nem természeti katasztrófa, időjárási körülmények vagy rongálás okozta.

 

8.8    A reklamáció, beleértve a hiba elhárítását, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül rendezendő, kivéve, ha a Szolgáltató és a Vásárló hosszabb határidőben állapodik meg.

 

IX.              Adatkezelési szabályok

 

9.1    A természetes személyek személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet ("GDPR") 13. cikke szerinti, a Vásárló személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése céljából, a jelen szerződés megtárgyalása céljából és az Eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából történő kezelésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét a Vásárlóval szemben az Eladó külön dokumentummal teljesíti.

 

X.                Egyéb rendelkezések

 

10.1 A Vásárló az megrendelés teljes vételárának kifizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.

 

10.2 A fogyasztói panaszok kezelését az Szolgáltató az info.hu@ablakok-most.hu elektronikus címen keresztül végzi. A Szolgáltató a Vásárló panaszának kezeléséről szóló tájékoztatást a Vásárló elektronikus címére küldi.

 

 

10.3 Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén. A Budapesti Békéltető Testület internetes elérhetősége: https://bekeltet.bkik.hu/ A Budapesti Békéltető Testület elérhetősége: cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu.

 

10.4 A Szolgálató a termékeket kereskedelmi engedély alapján jogosult értékesíteni. A Szolgáltató ellenőrzését saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hivatal végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a cseh Személyes Adatvédelmi Hivatal látja el.

 

10.5 Amennyiben az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a magyarországi jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.

 

10.6 Felhívjuk figyelmét, hogy a terasz- és bejárati ajtókban található zárbetétek beszerelés utáni használata nem ajánlott. Ez egy biztonsági besorolás nélküli zárbetét, melyet a gyártó csak szállítási és beépítési céllal épít az ajtóba. Javasoljuk az ajtó beépítése után való azonnali zárbetét cserét egy biztonsági zárbetétre.

Előfordulhat, hogy az általunk ajtóba beépített zárbetét nem tekinthető megfelelőern biztonágosnak a biztosítótársasággal szembeni kárigény esetén, valamint előfordulhat, hogy ezekhez a zárbetétekhez nem lehet további pótkulcsokat gyártani.

 

10.7 Az adásvételi szerződést a és a szerződési feltételeket a Szolgáltató az előírt határidőig elektronikusan tárolja. A tárhely idegenek számára nem elérhető.

 

10.8 Az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó nyomtatvány az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi.

 

10.9 A Szolgáltató elérhetőségei: szállítási cím:ABLAKOK MOST (OKNA HNED), Vintrovna 262/9, 664 41 Popůvky, e-mail cím info.hu@ablakok-most.hu, telefon: +361 8001340. Telefonon munkanapokon 8 és 16 óra között állunk rendelkezésre.

 

10.10                   Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF az ablakok-most.hu honlapon közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával, illetve az ott elhelyezett „check box“ kipipálásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a  jelen ÁSZF tartalmát.

1.12.2022