Adatvédelmi nyilatkozat (GDPR)

Az IIMCE, spol. s r.o. adatvédelmi irányelvei.

Bevezető rendelkezések

IIMCE, spol. s r.o., ID No.: 60698276, VAT No.: CZ60698276, székhely: Brno, Zábrdovice, Příkop 843/4, Postai irányítószám: 602 00, bejegyezve a brünni regionális bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C részleg, betét 14418 (a továbbiakban "Mi"), mint a személyes adatok kezelője, tájékoztatja Önt, mint a www.okna-hned.cz weboldal felhasználóját és egyúttal üzleti partnereit az alábbiakban ismertetett személyes adatgyűjtési és adatvédelmi szabályzatról.

Különösen az alábbiakat találja:

  1. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel Önről;
  2. Milyen célból és hogyan dolgozzuk fel az Ön személyes adatait;
  3. Kinek továbbíthatók az Ön személyes adatai;
  4. Mennyi ideig kezeljük az Ön személyes adatait; és
  5. Milyen jogai vannak a személyes adatainak védelmével kapcsolatban.

Ha a szöveg bármely részének magyarázatára, tanácsadásra van szüksége, vagy ha személyes adatainak feldolgozásáról további megbeszélést szeretne folytatni, bármikor kapcsolatba léphet velünk a info@okna-hned.cz e-mail címen.

Ez az adatvédelmi szabályzat értelemszerűen vonatkozik egyéb ügyfeleinkre és beszállítóinkra, akik nem felhasználói weboldalunknak, de üzleti partnereink nem elektronikus formában kötött szerződések vagy írásban vagy szóban leadott részmegrendelések alapján.

A gyermekek személyes adatainak feldolgozása

Weboldalunk nem 16 év alatti gyermekek számára készült. 16 év alatti gyermekek személyes adatait nem kezeljük.

A személyes adatok feldolgozásának terjedelme

Amikor a weboldalon keresztül kapcsolatba lép velünk, megkérhetjük, hogy töltsön ki bizonyos információkat magáról vagy a vállalatáról. Ezek az információk többek között a következőket tartalmazhatják:

(a) Az Ön neve,
b) az Ön cégneve,
c) az Ön lakcíme vagy üzleti címe,
d) személyi azonosító szám és adóazonosító szám,
e) telefonszám vagy
f) e-mail cím.

A feldolgozás célja

Az Ön által megadott adatokat elsősorban az Önnel kötött szerződések teljesítéséhez használjuk fel, illetve arra, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot, és az Ön által kért információkat eljuttassuk Önnek. Minden személyes adat feldolgozása jogszerű és átlátható módon történik, és csak a fenti feldolgozási céllal kapcsolatban megfelelő, releváns és szükséges adatokat kérünk.

Ezenkívül felhasználhatjuk az Ön nevét, vezetéknevét, cégnevét, lakcímét vagy székhelyének címét, telefonszámát vagy e-mail címét arra, hogy kereskedelmi közleményeket küldjünk Önnek, azaz tájékoztassuk Önt az általunk kínált eseményekről, kiadványokról, árukról vagy szolgáltatásokról, amelyek érdekelhetik Önt.

A személyes adatok megadása a szerződés teljesítése céljából, valamint az Ön által kért megkeresések vagy információk megválaszolása céljából történő megadása szerződéses követelményünk, és a megadás elmulasztása a szerződés megkötésének vagy az Ön által feltett megkeresések megválaszolásának meghiúsulásához vezethet.

Ezenkívül bármikor megtagadhatja személyes adatainak feldolgozását kereskedelmi kommunikáció küldése céljából, és ez nem érinti az Önnel való egyéb kapcsolatainkat. Egyszerűen küldjön nekünk egy e-mailt a vonatkozó kéréssel a következő címre info@okna-hned.cz vagy az egyéb cím, ahonnan Ön kereskedelmi közleményeket kapott tőlünk.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz

Az Ön személyes adatait mi, mint adatkezelő kezeljük. Személyes adatait továbbíthatjuk alvállalkozóinknak, akik a fenti célokból elvégzik számunkra a feldolgozást. A személyes adatok továbbíthatók:

  1. külső könyvelő- és adótanácsadó cégünk,
  2. külső informatikai vállalatunk, amely szerver-, webes, felhő- és egyéb informatikai szolgáltatásokat nyújt számunkra,
  3. külső jogi tanácsadónk.

A személyes adatok feldolgozásának időtartama

Az Ön személyes adatait addig kezeljük, amíg az Ön számára árukat és szolgáltatásokat nyújtunk, vagy egy kölcsönös szerződést teljesítünk, illetve amíg a vonatkozó jogszabályok, mint például a számvitelről szóló 563/1991. sz. törvény, az archiválásról és az irattári szolgáltatásról szóló 499/2004. sz. törvény, a népesség-nyilvántartásról és születési számokról szóló 133/2000. sz. törvény, vagy a hozzáadottérték-adóról szóló 235/2004. sz. törvény alapján az archiválási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig.

A közös szerződésünk teljesítésének befejezése és a törvényes archiválási határidők lejárta után biztonságosan és alaposan megsemmisítjük az Ön személyes adatait, mind papíron, mind elektronikusan.

Sütik használata

A jogszabályoknak megfelelően weboldalunk az Ön eszközén fájlokat helyez el, amelyeket általában sütiknek neveznek. A sütik olyan kis adatfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az Ön által látogatott weboldal megjegyezze az Ön által végzett műveleteket és a weboldalon elvégzett beállításokat, így Önnek nem kell újra megadni ezeket az információkat. A sütik nem veszélyesek, de fontosak az adatvédelem szempontjából. A sütik nem használhatók a webhely látogatóinak azonosítására vagy a bejelentkezési adatokkal való visszaélésre.

Elsősorban az online áruházunk működésének biztosítása érdekében használunk sütiket. Ezek tárolják az Ön bejelentkezési adatait, a rendelés adatait vagy a boltban használt beállításokat. Ezen adatok nélkül nem tudjuk garantálni az online áruház megfelelő működését. Harmadik féltől származó sütiket is használunk
a forgalom elemzéséhez (pl. Google Analytics). Ezeket a cookie-kat harmadik felek ellenőrzik, és mi nem férünk hozzá ezen adatok olvasásához vagy írásához.

A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, hacsak a böngésző nincs másként beállítva. Weboldalunk használatával Ön hozzájárul a sütik tárolásához. Ön bármikor korlátozhatja vagy letilthatja a sütik használatát a böngésző beállításaiban.

A személyes adatok feldolgozásából eredő jogai

A személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban a következő jogokkal rendelkezik:

(a) a személyes adatokhoz való hozzáférés joga;
b) a személyes adatok helyesbítéséhez való jog;
c) a személyes adatok törléséhez való jog ("az elfeledtetéshez való jog");
d) a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog;
e) a személyes adatok hordozhatóságához való jog;
f) a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga;
g) a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos panasz benyújtásának joga.

Az alábbiakban ismertetjük az Ön jogait, hogy világosabb képet kapjon azok tartalmáról. Minden jogát gyakorolhatja, ha a következő e-mail címen lép kapcsolatba velünk info@okna-hned.cz. Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, azaz az Adatvédelmi Hatóságnál (www.uoou.cz).

Aszemélyes adatokhoz való hozzáférés joga azt jelenti, hogy bármikor kérheti tőlünk annak megerősítését, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat kezeljük-e vagy sem, és ha igen, milyen célból, milyen mértékben, kinek adjuk ki azokat, mennyi ideig kezeljük azokat, van-e joga a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához vagy tiltakozáshoz, honnan szereztük a személyes adatokat, és történik-e automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást, ha van ilyen, az Ön személyes adatainak feldolgozása alapján. Ön jogosult arra is, hogy másolatot kapjon személyes adatairól, amelynek első biztosítása ingyenes, a további biztosításért pedig ésszerű adminisztratív költségeket számíthatunk fel.

Aszemélyes adatok helyesbítéséhez való jog azt jelenti, hogy bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését, amennyiben azok pontatlanok vagy hiányosak.

Aszemélyes adatok törléséhez való jog, ami azt jelenti, hogy törölnünk kell az Ön személyes adatait, ha

(i) már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez gyűjtötték vagy más módon feldolgozták őket,
(ii) Ön visszavonja hozzájárulását, és a feldolgozásnak nincs további oka
(iii) Ön tiltakozik a feldolgozás ellen, és a feldolgozásnak nincsenek nyomós, jogos indokai
(iv) a feldolgozás jogellenes; vagy
(v) jogi kötelezettség írja elő.

Aszemélyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog, ami azt jelenti, hogy a vitás kérdések rendezéséig
az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, különösen, ha

(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
(ii) az adatkezelés jogellenes, de a személyes adatok törlése helyett Ön csak az adatkezelés korlátozását kéri,
(iii) nekünk már nincs szükségünk az Ön személyes adataira a feldolgozás céljaira, de Önnek igen
(iv) vagy ha Ön tiltakozott a feldolgozás ellen, lásd alább.

Ebben az esetben a személyes adatokat csak tárolhatjuk, és a további feldolgozás az Ön hozzájárulásától függ, vagy attól, hogy az adatokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szükség.

Azadathordozhatósághoz való jog, ami azt jelenti, hogy Ön jogosult arra, hogy a feldolgozáshoz vagy szerződés teljesítéséhez hozzájárulásával rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és amennyiben ez technikailag megvalósítható, jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.

Aszemélyes adatai kezelése elleni tiltakozáshoz való jog, ami azt jelenti, hogy írásban vagy elektronikus úton tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ami arra késztet minket, hogy a továbbiakban ne kezeljük személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel vagy jogaival és szabadságaival szemben.

Ez az adatvédelmi szabályzat 2018. május 25-től hatályos.