Adatvédelmi nyilatkozat (GDPR)

Az IIMCE, spol. s r.o. adatvédelmi irányelvei.

Bevezető rendelkezések

IIMCE, spol. s r.o., cégjegyzékszám: 60698276, adószám: CZ60698276, székhely: Brno, Zábrdovice, Příkop 843/4, Irányítószám: 602 00, bejegyezve a brünni kerületi bíróság által vezetett cégjegyzékben, C szakasz, 14418 lajtromszám alatt (a továbbiakban "Mi"), mint a személyes adatok kezelője, tájékoztatja Önt, mint az ablakok-most.hu weboldal felhasználóját és egyúttal üzleti partnereit az alábbiakban ismertetett személyes adatgyűjtési és adatvédelmi szabályzatáról.

A továbbiakban megtudhatja:

  1. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel;
  2. Milyen célból és hogyan dolgozzuk fel a személyes adatait;
  3. Kinek továbbíthatók a személyes adatai;
  4. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait; és
  5. Milyen jogai vannak a személyes adatainak védelmével kapcsolatban.

Amennyiben ezen szöveg bármely részének magyarázatára, tanácsadásra van szüksége, vagy ha személyes adatainak feldolgozásáról további információkat szeretne megtudni, úgy kérjük lépjen velünk kapcsolatba az info.hu@ablakok-most.hu e-mail címen.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik az egyéb ügyfeleinkre és beszállítóinkra is, akik nem felhasználói weboldalunknak, de üzleti partnereink nem elektronikus formában kötött szerződések vagy írásban esetleg szóban leadott részmegrendelések alapján.

A gyermekek személyes adatainak feldolgozása

Weboldalunk nem 16 év alatti gyermekek számára készült. 16 év alatti gyermekek személyes adatait nem dolgozzuk fel.

A személyes adatok feldolgozásának terjedelme

Amennyiben a weboldalon keresztül kapcsolatba lép velünk, előfordulhat, hogy további információk megadását kérjük Önről vagy a vállalatáról. Ezek az információk többek között a következők lehetnek:

(a) név,
b) cégnév,
c) lakcím vagy a vállalat székhelye,
d) személyi azonosító szám és adóazonosító szám,
e) telefonszám vagy
f) e-mail cím.

Az adatok feldolgozásának célja

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat elsősorban az Önnel kötött szerződések teljesítésére, illetve arra használjuk fel, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot, és az Ön által kért információkat tudassuk. Minden személyes adat feldolgozása jogszerű és átlátható módon történik, valamint csak a fenti feldolgozási céllal kapcsolatban releváns és szükséges adatok megadására kérjük.

Többek közt a megadott adatokat (a nevét, vezetéknevét, cégnevét, lakcímét vagy a vállalata székhelyének címét, telefonszámát vagy e-mail címét) felhasználhatjuk arra, hogy kereskedelmi információkat küldjünk Önnek, azaz tájékoztassuk Önt az általunk kínált termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyek érdekelhetik Önt.

A szerződés teljesítése érdekében a személyes adatok megadása, valamint az Ön által feltett kérdések vagy információk megválaszolása céljából történő személyes adatok megadása szerződéses követelményünk, ezek megadásának elmulasztása a szerződés megkötésének meghiúsítását vagy a szolgáltatás hiányát vonhatja maga után..

Ezen túlmenően bármikor megtagadhatja személyes adatainak feldolgozását kereskedelmi üzenetek küldése céljából, ez egyéb kölcsönös kapcsolatainkat nem érinti. Elég, ha az erre vonatkozó kérelmet elküldi nekünk e-mailben az info.hu@ablakok-most.hu vagy arra a címre, ahonnan az üzeneteket kapta tőlünk.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az Ön személyes adatait mi, mint adatkezelő kezeljük. Személyes adatait továbbíthatjuk alvállalkozóinknak, akik a fenti célokból feldolgozzák számunkra. A személyes adatok továbbíthatók:

  1. külső könyvelő- és adótanácsadó cégünknek,
  2. külső informatikai vállalatunknak, amely szerver-, webes, felhő- és egyéb informatikai szolgáltatásokat nyújt számunkra,
  3. külső jogi tanácsadónknak.

A személyes adatok feldolgozásának időtartama

A személyes adatait addig kezeljük és tároljuk, amíg termékeket illetve szolgáltatásokat biztosítunk Önnek, illetve amíg a vonatkozó jogszabályok, mint például a számvitelről szóló 563/1991. sz. törvény, az archiválásról és az irattári szolgáltatásról szóló 499/2004. sz. törvény, a népesség-nyilvántartásról és születési számokról szóló 133/2000. sz. törvény, vagy a hozzáadottérték-adóról szóló 235/2004. sz. törvény alapján az archiválási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

A szerződés teljesítésének befejezése és a törvényes archiválási határidők lejárta után biztonságosan megsemmisítjük az Ön személyes adatait, mind papíron, mind elektronikusan.

A sütik használata

A jogszabályoknak megfelelően weboldalunk az Ön eszközén fájlokat helyez el, amelyeket általában sütiknek neveznek. A sütik olyan kis adatfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az Ön által látogatott weboldal megjegyezze az Ön által végzett műveleteket és a weboldalon elvégzett beállításokat, így Önnek nem kell újra megadni ezeket az információkat. A sütik nem veszélyesek, de fontosak az adatvédelem szempontjából. A sütik nem használhatók a webhely látogatóinak azonosítására vagy a bejelentkezési adatokkal való visszaélésre.

A sütiket elsősorban az online áruházunk működésének biztosítása érdekében használjuk. Ezek többek közt tárolják az Ön bejelentkezési adatait, a rendelés adatait vagy a boltban használt beállításokat. Ezen adatok nélkül nem tudjuk garantálni a webáruház megfelelő működését. A forgalom elemzéséhez egyes esetekben harmadik féltől származó sütiket is használunk
(pl. Google Analytics). Ezeket a cookie-kat a harmadik felek ellenőrzik, vállalatunk nem fér hozzá ezen adatok olvasásához vagy feljegyzéséhez.

A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, hacsak a böngésző nincs másként beállítva. Weboldalunk használatával Ön hozzájárul a sütik tárolásához. Joga van bármikor korlátozni vagy letiltani a sütik használatát a böngészője beállításaiban.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogai

A személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban a következő jogokkal rendelkezik:

(a) a személyes adatokhoz való hozzáférés joga;
b) a személyes adatok javításához való jog;
c) a személyes adatok törléséhez való jog;
d) a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog;
e) a személyes adatok hordozhatóságához való jog;
f) a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga;
g) a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos panasz benyújtásának joga.

Az alábbiakban részletesen imertetjük az Ön jogait, így világosabb képet kaphat azok tartalmáról.A jogati gyakorolhatj, amennyiben kapcsolatba lép velünk a következő e-mail címeninfo.hu@ablakok-most.hu. Panaszát benyújthatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (https://www.naih.hu/).

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga azt jelenti, hogy bármikor kérheti tőlünk annak megerősítését, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat kezeljük-e vagy sem, és ha igen, milyen célból, milyen mértékben, kinek adjuk ki azokat, mennyi ideig kezeljük azokat, van-e joga a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához vagy tiltakozáshoz, honnan szereztük a személyes adatokat, és történik-e automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást, ha van ilyen, az Ön személyes adatainak feldolgozása alapján. Ön jogosult arra is, hogy másolatot kapjon személyes adatairól, amelynek első biztosítása ingyenes, a további biztosításért pedig ésszerű adminisztratív költségeket számíthatunk fel.

A személyes adatok javításához való jog azt jelenti, hogy bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak javítását, helyesbítését vagy kiegészítését, amennyiben azok pontatlanok vagy hiányosak.

A személyes adatok törléséhez való jog, ami az Ön személyes adatainak törlésére kötelez minket, amennyiben:

(i) az adatok már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez gyűjtötték vagy más módon feldolgozták őket,
(ii) visszavonja hozzájárulását, és a feldolgozásnak nincs további oka
(iii) tiltakozik a feldolgozás ellen, és a feldolgozásnak nincsenek nyomós, jogos indokai
(iv) a feldolgozás jogellenes; vagy
(v) jogi kötelezettség írja elő.

A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog, azt jelenti, hogy a vitás kérdések rendezéséig
korlátozhatja a Ön személyes adatainak feldolgozását, különösen, ha

(i) vitatja a személyes adatok pontosságát,
(ii) az adatkezelés jogellenes, de a személyes adatok törlése helyett Ön csak az adatkezelés korlátozását szeretné,
(iii) már nincs szükségünk az Ön személyes adataira a feldolgozás céljaira, de Önnek igen
(iv) vagy ha Ön tiltakozott az adatai feldolgozása ellen, lásd alább.

Ebben az esetben a személyes adatokat csak tárolhatjuk, és a feldolgozásuk az Ön hozzájárulásától függ, vagy attól, hogy szükég -e van az adatokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adathordozhatósághoz való jog, ami azt jelenti, hogy Ön jogosult arra, hogy a feldolgozáshoz vagy szerződés teljesítéséhez hozzájárulásával rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja, és amennyiben ez technikailag megvalósítható, jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik aÖn által megbízott adatkezelőnek továbbítsuk.

A személyes adatai kezelése elleni tiltakozáshoz való jog, kimondja, hogy írásban vagy elektronikus úton tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ami arra kötelez minket, hogy a továbbiakban ne dolgozzuk fel iletve tároljuk a személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel vagy jogaival és szabadságaival szemben.

Ez az adatvédelmi szabályzat 2018. május 25-től hatályos.